Aktuálně

Dopolední klub pro rodiče s dětmi byl ukončen k 31.12.2018.

Od 1.1.2019 se tedy tyto dopoledne pod záštitou Lesního klubu Sovička nekonají, v lesoparku se již nescházíme a ani za žádnou takovou činnost neneseme zodpovědnost.

Týpí je majetkem Lesního klubu Sovička a je využíváno pouze pro jeho účely a aktivity – odpolední klub pro školní děti a letní příměstský tábor.

Děkuji za pochopení

Ing. Barbora Stehlíková